Home產品系列防貼漆 Anti-stick paint
  • 防貼漆施工後,任何黏膠、貼紙皆無法黏上。
  • 可依客戶需求,客製顏色。
  • 底漆將A、B劑依比例混合施工,待乾燥後再施作面漆即可。

施工流程


           清除所有小廣告及其附著物             

                        標記所需高度                         

                          調合防貼漆                       

                           塗上防貼漆                          

                           塗上防貼漆                         

                        施工完成                         

施工前後比較

施工前

施工後


 

 

 

 

 

 

Go to top